Потпишување на Меморандум за соработка помеѓу Државниот девизен инспекторат, Државниот пазарен инспекторат и Инспекциски совет


На ден 05.06.2023 година, во просториите на Инспекцискиот совет, се одржа работна средба помеѓу директорот на Државениот пазарен инспекторат Горан Трајковски, директорот на Државниот девизен инспекторат Нурфет Карагоски, претседателката на Инспекцискиот совет Даниела Рендевска и членот на Инспекциски совет од Област 1-Пазар, работни односи и безбедност и здравје при работа Игор Вељаноски.

На работната средба се потпиша Меморандум за соработка помеѓу помеѓу Државниот девизен инспекторат, Државниот пазарен инспекторат и Инспекциски совет, чија цел е да се обезбеди стручна поддршка на Државниот девизен инспекторат во делот на спроведување на деветмесечната практична работа и обука на работно место, под надзор на ментор, за стекнување на лиценца за инспектор.

Според Меморандумот за соработка, деветмесечната практична работа и обука на работно место, под надзор на ментор за Државниот девизен инспекторат, ќе ја извршуваат ментори од Државниот пазарен инспекторат се до завршувањето на постапката на лиценцирање на соодветен број на државни девизни инспектори.

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk