Обука на инспектори за примена на Е-Инспектор


Во периодот од 08 до 12 јуни 2023 година, во Центарот за обука на Инспекцискиот Совет се одржаа три еднодневни обуки на инспекторите од Државниот инспекторат за животна средина, Државниот санитарен и здравствен инспекторат и Државниот просветен инспекторат.

На обуките беа презентирани сите функционалности на системот, како и движењето на инспекциската постапка и инспекцискиот предмет низ Информацискиот систем за спроведување на инспекцискиот надзор, Е-Инспектор.

По одржувањето на обуката, со цел тестирање на системот, на секој од инспекторите им се даде можност да помине еден тестен предмет низ системот, односно генерирање на записник решение, контролен надзор.

Со цел поедноставување на примената на Е-Инспектор, во рамки на проектот е предвидена изработка на Упатство за примена, интерактивни видеа со објаснување на сите функционалности на системот, а воедно во рамки на Годишната програма за генерички обуки за инспектори за 2024 година предвидена е посебна наставна програма за Е-Инспектор. Воедно на инспекторите ќе има се остави можност од шест месеци да го тестираат системот и да пријават одредена нефункционалност на истиот.

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk