Соопштение 31.08.2023


Денес во просториите на Инспекцискиот совет се одржа работен состанок во врска со
Правилникот за формата и содржината на Записникот за извршен инспекциски надзор и
Правилникот за формата и содржината на Решението по извршен извршен надзор, како и за
прашања во врска со нивната практична примена и примената на Законот за употреба на
јазиците.
Претседателката на Советот Даниела Рендевска заедно со членовите Меџит Јусуфи и Благоја
Гешоски го одржаа состанокот на кој беа присутни директорот на Агенција за примена на
јазиците, Ардиан Муслиу, претставници од Министерството за информатичко општество и
администрација, и директорот на Инспекторатот за употреба на јазиците Фатмир Исени и
претставници од инспекциската служба.
Присутните дадоа свои видувања во врска со примената на Правилниците при вршењето на
инспекцискиот надзор, како и посочија примери како би се вршел надзорот во пракса, имајќи
ги предвид и законските одредби од Законот за употреба на јазиците, како и потребата од
усогласување на формата на записниците и решенијата.

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk