Образец за записник за извршен инспекциски надзорhttps://is.gov.mk/wp-content/uploads/2020/12/Obrazec-Zapisnik-Inspekciski-Nadzor.dotx

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.