Образец за месечен план за работа на инспекциска службаhttps://is.gov.mk/wp-content/uploads/2020/12/Tabeli-Mesechen-Plan-072021.xlsx

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.