Образец за програма за обука за практична работа и обука на работно местоhttps://is.gov.mk/wp-content/uploads/2020/12/Obrazec-Programa-Obuka-Licenca.dotx

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.