Образец за 6-месечен извештај за работа на инспекциска службаhttps://is.gov.mk/wp-content/uploads/2020/12/Obrazec-6-Mesechen-Izveshtaj-Rabota-InspSluzhba.dotx

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.