Правилник за елементите на проценката на ризик СЛВ 247-19https://is.gov.mk/wp-content/uploads/2020/11/Правилник-за-елементите-на-проценката-на-ризик-СЛВ-247-19.pdf

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.