Годишна програма за генерички обуки на инспекторите за 2023 годинаhttps://is.gov.mk/wp-content/uploads/2022/06/Godisna_Programa_2023.pdf

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.