Годишен извештај за слободен пристап до инфoрмации од јавен карактер - 2019


https://is.gov.mk/wp-content/uploads/2021/11/Годишен-извештај-за-слободен-пристап-до-инф.-од-јавен-карактер-2019.pdf


Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.