Годишен план за спречување на корупцијата за 2021 година


https://is.gov.mk/wp-content/uploads/2021/05/Годишен-план-за-спречување-на-корупцијата-за-2021-година.pdf


Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.