Извештај за представки 01.07.2022-31.12.2022


https://is.gov.mk/wp-content/uploads/2023/01/dalila-izvestaj.jpg


Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.