Полугодишен извештај за пријави од укажувачи (јули-декември) 2021


https://is.gov.mk/wp-content/uploads/2022/02/2021-Полугодишен-извештај-за-пријави-од-укажувачи-јули-декември.pdf


Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.