Процедура за постапката и начинот на вршење на јавни набавки и реализација на договорите во Инспекциски совет


https://is.gov.mk/wp-content/uploads/2021/04/Процедура.pdf


Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.