Процедура за начинот и техниката на постапување со архивскиот и документарниот материјал


https://is.gov.mk/wp-content/uploads/2021/01/2020-01-772-од-02.10.2020-Процедура-архивско-работење.pdf


Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.