Процедура за постапка и начинот на вршење на безготовинско плаќање во Инспекцискиот совет


https://is.gov.mk/wp-content/uploads/2021/01/2020-01-31-од-24.02.2020-Процедура-НОВА-за-фактури.pdf


Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk