Ревизорски извештај за Инспекциски совет


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://is.gov.mk/wp-content/uploads/2021/10/ДЗР-Ревизорски-извештај-за-Инспекциски-совет.pdf


Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.