Решение за внатрешна распределба на вкупениот одобрен буџет за 2021 година во Инспекциски совет


https://is.gov.mk/wp-content/uploads/2021/01/Решение-за-внатрешна-распределба-на-вкупениот-одобрен-буџет-за-2021-година-во-Инспекциски-совет.pdf


Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk