Финансиски извештај за службени трошоци на Инспекциски совет Декември 2020-Фавруари 2021


https://is.gov.mk/wp-content/uploads/2021/03/Финансиски-извештај-за-службени-трошоци-на-ИС-Декември-2020-Фавруари-2021-pdf-1.pdf


Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk