Годишен извештај за работата на Инспекциски совет за 2019 година


https://is.gov.mk/wp-content/uploads/2020/11/Годишен-извештај-за-Инспекциски-совет-2019-1.pdf


Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.