Средба меѓу инспекциски совет и претставници од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, Државниот инспекторат за животна средина и Агенцијата за лекови и медицински средства

 

На ден 18.05.2022 година во просториите на Инспекцискиот совет, в.д. претседателката на Инспекцискиот совет Даниела Рендевска заедно со членот на Инспекциски совет од Областа на животна средина и здравје на луѓето Влатко Серафимов одржаа работна средба со в.д. директорката на Државниот санитарен и здравствен инспекторат Иринка Сотирова Бухова, в.д. директорот на Државниот инспекторат за животна средина Сретен Стојкоски и  и раководителот на Одделението за инспекциски надзор од областа на лековите и медицинските средства во Агенцијата за лекови и медицински средства Мирјана Дончева. На средбата се разговараше за тековните проекти кои се спроведуваат во Инспекцискиот совет, со посебен акцент на проектот Е-инспектор, којшто е финансиран од EBRD.

В.д. претседателката ги информираше присутните за новиот проект финансиран од USAID, кој ќе се спроведува во наредните три месеци, чија главна цел е анализа на спроведувањето на Законот за инспекциски надзор. Дополнително, во рамки на проектот ќе биде подготвена Анализа на ризик за точки подлежни на корупција при процесите за работа во инспекциските служби од областа на ДСЗИ и ДИЖС.

На средбата се разменија информации за предизвиците со кои се соочуваат инспекциските служби и се заклучи дека досегашната соработка ќе продолжи и во иднина.

Средба меѓу Инспекцискиот совет и Државниот инспекторат за земјоделство, Агенцијата за храна и ветеринарство и Државниот иснпекторат за шумарство и ловство

На ден 17.05.2022 година во просториите на Инспекцискиот совет, в.д. претседателката на Инспекцискиот совет Даниела Рендевска заедно со членот на Инспекциски совет од Областа на земјоделство, шумарство, ветеринарство и безбедност на храната Меџит Јусуфи одржаа работна средба со директорот на Државниот инспекторат за земјоделство Зоран Шапуриќ, директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Николче Бабовски и в.д. директорот на Државниот иснпекторат за шумарство и ловство Фикри Алити. На средбата се разговараше за тековните проекти кои се спроведуваат во Инспекцискиот совет, со посебен акцент на проектот Е-инспектор, којшто е финансиран од EBRD.

В.д. претседателката ги информираше присутните за новиот проект финансиран од USAID, кој ќе се спроведува во наредните три месеци, чија главна цел е анализа на спроведувањето на Законот за инспекциски надзор.

На средбата се разменија информации за предизвиците со кои се соочуваат инспекциските служби и се заклучи дека досегашната соработка ќе продолжи и во иднина.

Средба Грковска-Рендевска

Заменик-претседателката на Владата задолжена за политики за добро владеење Славица Грковска денеска одржа работна средба со в.д. претседателката на Инспекцискиот совет на Македонија, Даниела Рендевска.

На средбата стана збор за зајакнување на капацитетите на Инспекцискиот совет, со цел да се постигне поефективен и поефикасен надзор над работата на инспекциските служби. Унапредувањето на работата на Советот, зајакнување на кадровските капацитети, како и подготовка на дополнителни обуки за интегритет на инспекторите се проектите на кои Инспекцискиот совет, со поддршка на нашите меѓународни партнери, ќе работи во наредниот период. Вицепремиерката Грковска истакна дека зајакнување на интегритетот на инспекторите е многу важен елемент во градењето на одговорни и отчетни институции и носители на функции. Во тој контекст таа посочи дека од преземањето на функцијата има воспоставена тесна соработка со Инспекцискиот совет, особено во делот на креирање на политики за добро владеење. На состанокот беше разговарано и за досегашните активности на Инспекцискиот совет насочени кон подобрување на квалитетот на работата на инспекторите, меѓу кои и Е-инспектор, со што се овозможува елиминирање на човечкиот фактор и субјективниот пристап при инспекциските надзори и контроли, зашто процесот на распределба на надзорите и контролите се прави по електронски пат, се наведува во соопштението на Владата.

Примопредавање на функцијата Претседател на Инспекциски Совет

Во просториите на Инспекцискиот совет денес беше извршено примопредавање на должноста претседател на Инспекциски совет.

Новата в.д. претседателка Даниела Рендевска, досегашен генерален секретар на Инспекциски совет, ја презеде функцијата од Магдалена Филиповска Грашкоска, која беше претседателка на Инспекцискиот совет од август 2017 година.

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2022 за унапредување на 1 (еден) административeн службеник во Инспекцискиот совет

Врз основа на член 30 став (3) и член 48 од Закон за административни службеници („Сл. весник на РМ” бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18, 275/2019, 14/2020, 112/2021 и 215/2021), Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас („Сл. весник на Република Македонија“ бр.11/15, 35/18 и 303/20) и Правилникот за систематизација на работните места во Инспекцискиот совет, бр. 01-181/1 од 3.2.2020 година и Правилникот за дополнување на Правилникот за систематизација на работните места бр. 01-494/1 од 26.5.2021 година, Претседателот на Инспекцискиот совет објавува ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2022 за унапредување на 1 (еден) административeн службеник во Инспекцискиот совет.

04-519.2 – Интерен оглас со пријава

Пријава за оглас

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk