Предлози до Инспекциски совет


Поднесете онлајн предлог до Инспекцискиот совет

Пополнување на формуларот подолу врши по електронски пат и ќе мора да се пополни со оние податоци што ви е потребно за да се разгледа вашиот предлог.

Инспекцискиот совет ви обезбедува доверливост на сите информации и оваа информација ќе биде искористена само за вашиот проблем.

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk