Државен инспекторат за градежништво и урбанизам - 8.2.2022https://is.gov.mk/wp-content/uploads/2022/02/Државен-инспекторат-за-градежништво-и-урбанизам-8.2.2022.pdf

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.