Државен инспекторат за земјоделство - 10.11.2021https://is.gov.mk/wp-content/uploads/2021/11/ДИЗ-записник.pdf

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.