Државен управен инспекторат Арх.бр 04-168/4 од 26.04.2022 годинаhttps://is.gov.mk/wp-content/uploads/2022/04/DUI-04-168-4.pdf

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.