Известување за почеток на втората интерактивна обука септември-декември 2023 година


Ве известуваме дека Инспекцискиот совет ќе започне со реализација на втората интерактивна обука септември-декември  2023 година.


https://is.gov.mk/wp-content/uploads/2023/08/Интерактивна-обука-2-2023.pdf

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.