Календар за утврдени термини за општ дел од испит за завршена интерактивна обука април-јули 2021 годинаhttps://is.gov.mk/wp-content/uploads/2021/03/4.Веб-известување-за-испит-април-јули2021.pdf

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.