Програма за испит за лиценца практичен дел- ДУИhttps://is.gov.mk/wp-content/uploads/2021/11/programa-za-ispit-za-licenca-ДУИ.pdf

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.