Програма за испит за лиценца -практичен дел Транспортhttps://is.gov.mk/wp-content/uploads/2021/11/Програма-за-испит-за-лиценца-практичен-дел-Транспорт.pdf

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.