Резултати за спроведен општ дел на испит за лиценца за инспектор од завршена интерактивна обука септември-декември 2021 годинаhttps://is.gov.mk/wp-content/uploads/2021/12/E-testing-Тест-Декември-grades.pdf

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.