Резултати за спроведен општ дел на испит за лиценца за инспектор од завршена интерактивна обука јануари-април 2021 годинаhttps://is.gov.mk/wp-content/uploads/2021/05/2.Извештај-резултати-од-испит.pdf

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.