Резултати од спроведен општ дел на испит за лиценца за инспектор од завршена интерактивна обука септември-декември 2022 годинаhttps://is.gov.mk/wp-content/uploads/2023/01/Резултати-полагање-кандидати-за-инспектори-декември-2022.pdf

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk