Претседател на Инспекциски совет
Име презиме 1

MKd- rem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Consequatur quos dignissimos eveniet quaerat pariatur odio accusantium minima reprehenderit iure ullam quam error qui laborum fugiat, eos praesentium expedita aperiam cupiditate.

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 (0)2 3121 077

Електронска адреса: contact@is.gov.mk