Сања Димеска-Стојковска


  • Звање и назив на работно место: Советник за анализи, согласности и мислења
  • Е-адреса: s.dimeska@is.gov.mk
  • Телефон: 070-406-237

 

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.