Маре Лалкова

Валентина Ѓоргиева

Спасе Донов

Љубица Ѓорѓиева

Антонија Николова

Апостол Баќев

Васко Керов

Мите Димов

Цветанка Ѓелова

Петар Змејковски

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk