Правилник за измена и дополна на правилник за начин на спроведување на испит за стекнување со лиценца за инспектор

https://is.gov.mk/wp-content/uploads/2021/07/Правилник-за-измена-и-дополна-на-правилник-за-начин-на-спроведување-на-испит-за-стекнување-со-лиценца-за-инспектор.pdf

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk