Годишен план за работа на Инспекцискиот совет за 2021 година


Врз основа на член 16, став (2), од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 102/19), Инспекцискиот совет, на својата 192-ра седница, одржана на 15.12.2020 година, го донесе Годишниот план за работа на Инспекцискиот совет за 2021 година.

Клучните приоритети на Советот за 2021 година, остануваат во областите на четирите програмски рамки:

  • Следење на спроведувањето на законските прописи за инспекциски надзор,
  • Клучни производи и услуги на Советот,
  • Соработка со други институции, организации, медиуми, јавност, и
  • Подобрување на работењето на Советот.

Годишниот план за работа на Советот за 2021 година, можете да го преземете тука.

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk