Plani vjetor i punës së Këshillit Inspektues për vitin 2021


Në përputhje me nenin 16, paragrafi (2), të Ligjit për inspektim (“Gazeta Zyrtare e Republikës e Maqedonisë së Veriut” Nr. 102/19), Këshilli Inspektues, në seancën e tij të 192-të, të mbajtur më 15.12.2020, miratoi Planin vjetor të punës të Këshillit Inspektues për 2021.

Prioritetet kryesore të Këshillit për vitin 2021 mbeten në fushat e katër kornizave të programit:

  • Monitorimi i zbatimit të rregulloreve ligjore për mbikëqyrjen inspektuese,
  • Produktet dhe shërbimet kryesore të Këshillit,
  • Bashkëpunim me institucione të tjera, organizata, media, publik, dhe
  • Përmirësimi i punës së Këshillit.

Plani vjetor i punës i Këshillit për vitin 2021 mund të shkarkohet këtu.

Web portali u zhvillua me mbështetjen e Projektit BERZH - "Mbështetje për të përmirësuar efektivitetin e shërbimeve të inspektimit në Maqedonisë së Veriut". Informacioni i botuar në këtë faqe në internet nuk pasqyron pikëpamjet e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ose Qeverisë së Luksemburgut.

Rruga Dame Gruev nr. 3 Blloku 2, Dyqani 5

1000 Shkup

Republika e Maqedonisë së Veriut

Telefoni i kontaktit: +389 02 310 30 30

Adresa e emailit: contact@is.gov.mk