Инспекцискиот совет започна со реализацијата на првата интерактивна обука за кандидати  за инспектори  за 2022 година


Инспекцискиот совет започна со реализацијата на првата интерактивна обука за кандидати  за инспектори  за 2022 година во период од март до мај. 25 кандидати од 17 инспекциски служби, воведната сесија ја следеа во единицата за обуки во просториите на Инспекцискиот совет, поделени во две групи согласно протоколите за заштита од пандемија.

М-р Методија Димовски, член на Инспекциски совет од Областа на животната средина и заштита на здравјето на луѓето, во двочасовната воведната сесија им посака успешна обука на кандидатите за инспектори, притоа давајќи осврт на постапката за стекнување со лиценца за инспектор.

     

 

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk