Годишна програма за генерички обуки на инспекторите за 2021 годинаhttps://is.gov.mk/wp-content/uploads/2020/11/179-Годишна-програма-за-генерички-обуки-за-инспекторите-за-2021-година.pdf

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.