Насоки за пристап до ЛМС платформа за електронско следење на обукиhttps://is.gov.mk/wp-content/uploads/2020/12/Насоки-за-пристап-до-LMS-платформата.pdf

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.