Буџет за 2020 година на Инспекциски совет


https://is.gov.mk/wp-content/uploads/2020/11/Уредба-Сл.весник-126-20.pdf


Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.