Финансиски извештај за службени трошоци на ИС Март 2022-Август 2022


https://is.gov.mk/wp-content/uploads/2022/10/Финансиски-извештај-за-службени-трошоци-на-ИС-Март-2022-Август-2022.pdf


Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.