Полугодишен извештај за примени пријави од укажувачи


https://is.gov.mk/wp-content/uploads/2022/10/Полугодишен-извештај-за-примени-пријави-од-укажува.pdf


Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.