Годишен план за процена на ризици од корупција на Инспекциски совет за 2022 година


https://is.gov.mk/wp-content/uploads/2022/07/Годишен-план-за-процена-на-ризици-од-корупција-на-Инспекциски-совет-за-2022-година.pdf


Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.