Процедура за заштитено внатрешно и надворешно пријавување во Инспекциски совет


https://is.gov.mk/wp-content/uploads/2022/05/Процедура-за-заштитено-внатрешно-и-надворешно-пријавување-во-Инспекциски-совет.pdf


Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.