Иницијативи


Поднесете онлајн иницијатива до Инспекцискиот совет

Ако иницијативата ја поднесете анонимно Инспекцискиот совет нема да биде во можност да ви прати одговор или од вас да побара додатни информации.

Пополнување на формуларот подолу врши по електронски пат и ќе мора да се пополни со оние податоци што ви е потребно за да се разгледа вашата иницијатива.

Инспекцискиот совет ви обезбедува доверливост на сите информации и оваа информација ќе биде искористена само за вашиот проблем.

Анонимно
Назив на поднесувачот:
Адреса на поднесувачот:
Внесете ги податоците за субјектот против кого ја поднесувате иницијативата

Назив на субјектот

Локација на субјектот

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk