(МK) Иницијативи


kjo përmbajtje është në dispozicion vetëm në Maqedonisht e Anglishte Amerikane.

Anonim
Emri i aplikantit:
Adresa e paraqitësit:
Vendosni detajet e subjektit kundër të cilit po paraqisni nismën

Emri i subjektit

Vendndodhja e subjektit

Web portali u zhvillua me mbështetjen e Projektit BERZH - "Mbështetje për të përmirësuar efektivitetin e shërbimeve të inspektimit në Maqedonisë së Veriut". Informacioni i botuar në këtë faqe në internet nuk pasqyron pikëpamjet e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ose Qeverisë së Luksemburgut.

Rruga Dame Gruev nr. 3 Blloku 2, Dyqani 5

1000 Shkup

Republika e Maqedonisë së Veriut

Telefoni i kontaktit: +389 02 310 30 30

Adresa e emailit: contact@is.gov.mk