Резултати од спроведен општ дел на испит за лиценца за инспектор 31 Јануари 2023https://is.gov.mk/wp-content/uploads/2023/02/Polaganje-31Jan2023.docx

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.