РЕСУЛ ШЕМО
Тел.: 070265734
Е-маил: r.shemo@is.gov.mk

Член на Инспекциски совет од областа на градежништво, урбанизам и транспорт, од 3.8.2017 година.

Роден е на 25.10.1982 година во Охрид.

Дипломирал  на  Економскиот  факултет  при  Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје на студиската програма сметководство и ревизија.

Покрај мајчиниот турски јазик, активно го користи македонскиот, албанскиот, англискиот, како и јазиците од поранешна Југославија.

Во својата професионална кариера, работел како соработник во Управата за јавни приходи.

Досегашното искуство и пракса ги има усовршувано преку трибини организирани за развој на економијата, во Турција.
Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk